ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία Imprint (στο εξής η «Εταιρεία» ή «εμείς) προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε υπεύθυνα. Δεσμευόμαστε να σεβαστούμε το απόρρητό σας και να τηρήσουμε τις αρχές των ισχυόντων νόμων περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τους όρους που ακολουθούν, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενσωματώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας προκειμένου να είστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα μας συμφωνείτε ότι αποδέχεστε και τις τυχόν αλλαγές που έγιναν σε αυτήν την πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, όταν επέρχονται ουσιώδεις αλλαγές θα φροντίζουμε για την εμφάνιση σχετικής ενημέρωσης στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

1. Ποια στοιχεία σας συλλέγουμε
Όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, τα συλλέγουμε και τα διατηρούμε αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγουμε δεδομένα που υποβάλλετε, όπως ενδεικτικά το όνομα, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, κινητού τηλεφώνου και φαξ.
Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε επίσης πληροφορίες με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω cookies. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πολιτική Cookies.

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας
Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:
2.1 Αποστολή Ενημερωτικού – Newsletter
Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στο πεδίο που αφορά την αποστολή Newsletter, θα καταχωρίσουμε τα στοιχεία σας και θα σας αποστέλλουμε ενημερώσεις.
2.3 Βελτίωση υπηρεσιών
Διατηρούμε τα στοιχεία σας και το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας προκειμένου να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν την καλύτερη αξιολόγηση της επισκεψιμότητας και πλοήγησης των χρηστών της Ιστοσελίδας μας ώστε να προβαίνουμε σε βελτιώσεις στο περιεχόμενο και τη μορφή της.
2.4. Αποστολή διαφημιστικού υλικού
Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που επιλέξατε, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για γεγονότα/εκδηλώσεις/δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας ή στις οποίες συμμετέχουμε.

3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας
Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή/και αποστέλλουν για λογαριασμό μας ενημερώσεις, προωθητικά μηνύματα ή διενεργούν έρευνες αγοράς.

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για 5 έτη από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε μία από τις υπηρεσίες μας. Στη συνέχεια τα στοιχεία σας θα διαγράφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας για διαφημιστικούς σκοπούς ή/και τη διαγραφή των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή.

5. Τα δικαιώματά σας
Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε.
Έχετε δικαίωμα:
5.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους τα δεδομένα σας αποστέλλονται και την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης.
5.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
5.3 Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την άσκηση των δικαιωμάτων της Imprint ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών.
5.4 Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
5.5 Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή έγγραφο αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς για τους σκοπούς αυτούς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
5.6. Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

6. Ασφάλεια της Ιστοσελίδας
Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των πληροφοριών σας κατά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και διαχειριστικά μέτρα για την προστασία κάθε προσωπικής πληροφορίας που επεξεργαζόμαστε σχετικά με συνεργάτες, πελάτες και τελικούς χρήστες. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι δεν εγγυάται 100% η ασφάλεια της επικοινωνίας της πληροφορίας και συνεπώς σας ενθαρρύνουμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποκαλύπτετε προσωπικά στοιχεία στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιείτε διαθέσιμα εργαλεία όπως Τοίχος Προστασίας (Internet firewalls), λογισμικό προστασίας κατά των ιών (anti-virus), λογισμικό προστασίας από κακόβουλες ενέργειες (anti-spyware) και παρόμοιες τεχνολογίες ηλεκτρονικής προστασίας.
Καταγράφουμε τις εξατομικευμένες προτιμήσεις σας και εφαρμόζουμε μηχανισμό διπλής συναίνεσης με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης, όπου εφαρμόζεται.
Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση των κωδικών που παρέχονται σε εσάς ή έχετε επιλέξει για τον εαυτό σας, ώστε να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές της Ιστοσελίδας. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι μυστικοί και σας παρέχονται αποκλειστικά, γι ‘αυτό παρακαλούμε να μην μοιραστείτε τον κωδικό σας με κάποιο άλλο πρόσωπο. Η εταιρεία δεν θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα ή έμμεσα για να ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας.

 

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

1. Γενικά
1.1 Ο παρόν διαδικτυακός τόπος https://imprintagency.gr («Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας “Imprint” («Εταιρεία»), η οποία τον διαχειρίζεται με σκοπό την παρουσίαση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και την προβολή στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας των προϊόντων και υπηρεσιών της. Όπου στην συνέχεια αναφέρονται οι φράσεις «μας», «εμείς», «Εταιρεία μας» και κάθε ανάλογη, σημαίνει την Εταιρεία.
1.2 Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους κάθε επισκέπτης/χρήστης της καλείται να διαβάσει προσεκτικά, καθώς η χρήση της συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους στο σύνολο τους. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους παρόντες όρους, ο επισκέπτης/χρήστης καλείται ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται στο σύνολο τους. Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ειδικούς όρους χρήσης, αυτοί συνιστούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες, αλλά ως ειδικοί, υπερισχύουν έναντι αυτών σε περίπτωση σύγκρουσης.
1.3 Η Ιστοσελίδα και οι περιεχόμενες σε αυτή πληροφορίες και υπηρεσίες, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν, παρά τα παραπάνω, ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την Ιστοσελίδα ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς.

2. Περιεχόμενο-Ευθύνη
2.1 Η Εταιρεία χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Αντίστοιχα κάθε επισκέπτης/χρήστης της αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα του. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη/ χρήστη της Ιστοσελίδας από ή εξ αφορμής της χρήσης της. Οι πληροφορίες, το σύνολο του περιεχομένου και οι υπηρεσίες, παρέχονται “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”.
2.2 Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της Ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες και θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της χωρίς να εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά της η οποία μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της ταυτόχρονα ή λοιπές αιτίες.
2.3 Με την είσοδο στην Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης/χρήστης της αποδέχεται ότι η χρήση της γίνεται με δική του ευθύνη και ότι κανείς από όσους εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση της δεν έχει καμία ευθύνη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κανείς από τους άνω δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένων διαφυγόντων κερδών κλπ), για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρων, εμπειρογνωμόνων και λοιπών συμβούλων), τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου που είναι αναρτημένα σε αυτή, οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη της, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργία (π.χ. καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου κλπ). Κάθε επισκέπτης/χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτής στις συσκευές του.

3. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά οπτικοακουστικού υλικού και κάθε είδους αρχείων, είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και διέπεται από ισχύουσες (εθνικές και διεθνείς) διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συνολικά, τμηματικά ή περιληπτικά αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση” (download), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της δικαιούχου. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της δικαιούχου ή τρίτων (που έχουν χορηγήσει την άδειά τους) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή ποινής ή προστίμου ή σε αποζημίωση του ή των δικαιούχων.

4. Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά:
4.1 Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και Διεθνούς Δικαίου αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα ή στο Διαδίκτυο η οποία θα είναι απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.
4.2 Απαγορεύεται στον επισκέπτη/ χρήστη της Ιστοσελίδας η δημοσίευση, μετάδοση, ανάρτηση και με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση οποιουδήποτε άσεμνου, ανίερου, δυσφημιστικού, εξυβριστικού, εκφοβιστικού, απειλητικού, παράνομου πορνογραφικού, ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να συνιστά (ή να προτρέπει σε) συμπεριφορά που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου.

5. Σύνδεσμοι (Hyperlinks)
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στην Ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της από την Ιστοσελίδα συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων.

6. Αναθεώρηση
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή υποχρέωση. Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να ανατρέχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς ώστε να ενημερώνεται για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από τη χρήση/ επίσκεψη της Ιστοσελίδας.

7. Προσωπικά δεδομένα
Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στους όρους της Πολιτικής – Ενημέρωσης Απορρήτου (Privacy Notice) που είναι αναρτημένη σε αυτή και ισχύει στο σύνολό της και την οποία υποχρεούται να διαβάσει κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας.

8. Cookies
Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται η τεχνολογία “cookies” που επιτρέπει την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών της. Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη/χρήστη και στη συνέχεια να τις ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί. Η χρήση των cookies από τον επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στους όρους της Πολιτικής – Ενημέρωσης Απορρήτου (Privacy Notice) που είναι αναρτημένη σε αυτή.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο
9.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ειδικά η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη /χρήστη της Ιστοσελίδας και οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των “cookies” όπως περιγράφονται στους όρους της Πολιτικής – Ενημέρωσης Απορρήτου (Privacy Notice) που είναι αναρτημένη σε αυτή, διέπονται και ρυθμίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων δηλ. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» ή GDPR όπως έχει επικρατήσει να αναφέρεται, τον οικείο εφαρμοστικό νόμο και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αρχών, όπως ισχύουν σήμερα.
9.2 Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει (εάν δεν αντικατασταθεί από άλλη έγκυρη), χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής ή ερμηνείας των παρόντων όρων, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών (κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τυχόν δωσιδικίας).